Bảng giá ép kính


iPhone

Thay ép mặt kính màn hình iphone 6s 300k

Thay ép mặt kính màn hình iphone 6s Plus 350k

Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 250k

Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 Plus 300k

Thay ép mặt kính màn hình Iphone X 2000k

Thay ép mặt kính màn hình iphone 5 150k

Thay ép mặt kính màn hình iphone 5S 150k

Thay ép mặt kính màn hình iphone 5C 150k

Thay ép mặt kính màn hình iphone 4 100k

Thay ép mặt kính màn hình iphone 4S 100k

Thay ép mặt kính màn hình Iphone 7 450k

Thay ép mặt kính màn hình Iphone 7plus 500k

Samsung


Huawei


Sony


Oppo


LG